Gebelik Öncesi Danışmanlık

Gebelikte Danışmanlık: Danışmanlık hizmeti gebelik öncesinde anne-baba adaylarının genel sağlık kontrolünü yapmak ve var olan riskleri belirlemek, anne ve bebek sağlığı göz önünde bulundurularak strateji belirlemektir.
Bu amaçla kliniğimizde;

 • Anne adayının daha önceki gebelik öyküsü incelenir
 • Kalıtsal hastalıklar ve taşıyıcılık yönünden anne baba adayının öyküsü değerlendirilir
 • Anne adayının sürekli kullandığı ilaçlar gözden geçirilir
 • Annenin X ışınlarına maruziyeti değerlendirilir
 • Sigara, alkol ve madde bağımlılığı açısından değerlendirilir ve varsa bağımlılık durumu davranış değişikliğine yönlendirilir
 • Annenin kilosu, beslenme şekli, yeme alışkanlıkları hakkında değerlendirme yapılır
 • Anne baba adayının sosyal durumu, psikolojik süreçleri değerlendirilir
 • Anne adayının genital bölge muayenesi yapılır
 • Diğer sistemlere ait hastalıkları sorgulanır
 • Enfeksiyonlar, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar araştırılır
 • Bazı kan testleri yapılır
Randevu Talebi

Gebe Eğitimi

Gebelik toplamda 40 hafta ya da 280 gün olarak hesaplanmaktadır. Bu uzun ve büyülü serüvende, vücudunuz da fizyolojik bazı değişiklikler olmaktadır. Sağlıklı bir gebelik geçirmek ve bu süreçte önümüze çıkabilecek olumsuz durumlar ile başa çıkabilmek veya strateji geliştirmek için gebeliğin başlangıcından itibaren bu konuda bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz.

Rutin kontrollerimizi siz ve bebeğiniz için uygun zamanlara ve yapacağımız testlere göre ayarlıyoruz. Her muayeneniz ortalama 30- 45 dk. arasında sürmekte olup anne adayımızı ve bebeğimizi değerlendirip doğum konusunda bilgilendiriyoruz.

Eğitim sürecinde gebeliğin nasıl oluştuğu, var olan riskler, takip sürecinde hangi haftada hangi testleri yapacağımız, doğum şeklimizin ne olacağı ve doğum zamanınızı hesaplıyoruz.

Annemizin tansiyon ve kilo kontrolleri tarafımızdan yapılıyor ve beslenme ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Sağlıklı bir gebelik sürecini beraber yaşamak için randevu alınız.

Randevu Talebi

Non Stres Test (NST)

Genellikle gebeliğin 34-36 haftasından itibaren yapılsa da daha erken dönemde annenin kasılma şikayetine uygun olarak yapılabilir.

Kliniğimizde örnekleri içerisinde en iyi olan PHILIPS marka NST cihazı kullanılmakta olup, gebelik takibinde bebeğin iyilik halini değerlendirme de kullanılan bir testtir. Genellikle gebeliğin 34-36 haftasından itibaren yapılsa da daha erken dönemde annenin kasılma şikayetine uygun olarak yapılabilir. Ortalama 20-45 dakika kadar sürer. Cihazdan çıkan kağıtta bebeğinizin kalp atımlarını ve annenin karın içi basıncını gösteren iki çizelge vardır. Bebeğin anne karnında iyilik hali değerlendirmek ve annenin doğum ile ilgili sancılarının varlığını araştırmak için kullanırız. 36. Haftadan itibaren haftalık yapılan muayenenize ek olarak NST çekilmektedir. Gebeliğin gidişatına göre haftalık uygulanabileceği gibi gerekli hallerde daha sık aralıklarla da çekilebilir.

Randevu Talebi

4D Ultrasonografi (4 Boyutlu Ultrason)

Gebeliğin değerlendirilmesinde kullanılan dört boyutlu ultrasonografi – renkli ultrason olarak da bilinir.

Cihazların kalitesine göre değişmekle birlikte bebeğinizin reel time görüntüsü elde edilmektedir. Genellikle ilk üç aylık süreç sonrasında yapılır. Kliniğimizde son teknoloji ultrasonografi ile 4D ultrason çekilmekte ve kayıt CD içerisinde gebelerimize verilmektedir.

Sağlıklı bir gebelik sürecini beraber yaşamak için randevu alınız.

Randevu Talebi

Doppler Sonografi

Son teknoloji ultrasonografiye sahip kliniğimizde gerekli hallerde doppler sonografi ile değerlendirme yapılmaktadır.

Özellikle anne karnında gelişme geriliği, tansiyon hastalığı olan riskli gebelik durumlarında bebeğin iyilik halini değerlendirmek, doğum zamanına karar vermek için uygulanmaktadır.

Sağlıklı bir gebelik sürecini beraber yaşamak için randevu alınız.

Randevu Talebi

İkili Tarama Testi

İkili tarama testi genetik hastalıklar içinden trizomi 21 (Down sendromu), trizomi 18 ve diğer bazı hastalıklar (kalp hastalıkları, iskelet sistemi hastalıkları) ile ilgili bir bilgi edinmek amacıyla yapılan bir testtir.

Gebeliğin 11-14 haftaları arasında uygulanan bu testin iki bacağı vardır; birincisi ultrasonografi ile değerlendirme, ikincisi ise anneden alınan kan örneğinden iki parametreye bakılarak yapılır. Kliniğimizde ultrasonografi ile gerekli ölçümler yapıldıktan sonra kan testi alınıp anlaşmalı olduğumuz labratuara yönlendirilmektedir. Test sonucu 1-2 gün içinde çıkmakta ve doktorumuz tarafından değerlendirilerek gebemiz ve ailesine bilgi verilmektedir. Randevu tarihiniz testin yapılması gereken zamana göre ayarlanmaktadır.

Sağlıklı bir gebelik sürecini beraber yaşamak için randevu alınız.

Randevu Talebi

Üçlü Tarama Testi

Gebeliğin 16-20 haftaları arasında yapılmaktadır.

Bu test önceultrasonografi ile değerlendirme sonra anne kanında üç biokimyasal markerin birleşmesiyle yapılan bir testtir. Testi uygulamadaki amaç anne karnında ki bebekte Trizomi 21 (down sendromu), Trizomi 18, Nöral tüp defektleri hakkında bilgi edinmek, şüpheli olan bir durumda aileyi tanı testine yönlendirmektir. Kliniğimizde ultrasonografi ile gerekli ölçümler yapıldıktan sonra doktorumuz tarafından anne adayından kan örneği alınıp anlaşmalı olan labratuara yönlendirilmektedir. Test sonucu 1-2 gün içinde çıkmakta, doktorumuz tarafından değerlendirilmekte ve gebemize ve ailesine gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Randevu Talebi

Dörtlü Tarama Testi

Gebeliğin 16-20 haftaları arasında yapılmaktadır.

Test öncelikle doktorumuzun gerekli ultrasonografik ölçümlerini yapması ve sonrasında anneden alınan kan örneğinden dört biokimyasal parametrenin sonuçlarının birleştirilmesi ile yapılmaktadır. Kan örneği anlaşmalı olduğumuz laboratuvara yönlendirilmektedir. Test 1-2 gün içinde sonuçlanmakta ve doktorumuz tarafından değerlendirildikten sonra gebemiz ve ailesine bilgilendirme yapılmaktadır. Testin amacı anne karnındaki fetüsün sahip olabileceği bazı genetik hastalıklar (Trizomi21, Trizomi 18 ) ve doğumsal anomaliler açısından değerlendirmek ve şüpheli durumlarda ileri tetkiklere yönlendirmektir.

Sağlıklı bir gebelik sürecini beraber yaşamak için randevu alınız.

Randevu Talebi

Amniosentez

Gebeliğin 16-20 haftaları arasında özellikle tarama testi sonucu (ikili test veya üçlü test veya dörtlü test) yüksek riskli olan gebeliklerde ailenin de istemi ile yapılan gebelik kesesinden sıvı alma işlemidir.

İşlem ultrasonografi eşliğinde ve rehberliğinde yapılır. Anne karnından yapılan enjeksiyon ile ultrasonografi eşliğinde iğnenin ucu görülerek keseye doğru ilerletilir ve bir miktar (20 cc) sıvı çekilir. Alınan örnek genetik inceleme için anlaşmalı labratuara yönlendirilir. Sonuç yaklaşık 15 gün içerisinde çıkmaktadır.

Randevu Talebi

Anne Kanında Fetal DNA Testi (cffDNA-NIPT)

Genetik hastalıkların taranmasında kullanılan tarama testlerinin (ikili, üçlü, dörtlü testler) bir alternatifi olarak kullanılmaktadır. Özellikle yüksek riskli durumlarda, ileri yaş gebeliğinde en erken gebeliğin 9. Haftasından itibaren olmak üzere her dönemde yapılabilmektedir.

Test için anneden kan örneği alınmakta ve örnek yurtdışında ki laboratuarlarda incelenmektedir. Testin amacı bebeğin sahip olabileceği bazı genetik hastalıklar açısında daha yüksek bir doğruluk payı (ikili, üçlü, dörtlü taramalara göre) ile taramaktır. Sadece kan örneği üzerinden yapılması en büyük avantajı olup yaklaşık 15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Sağlıklı bir gebelik sürecini beraber yaşamak için randevu alınız.

Randevu Talebi

Kan - İdrar Tahlilleri

Gebelik takibinin başlangıcında ve devamında kan ve idrar tahlilleri kliniğimizde uygulanmaktadır. Tahliller anlaşmalı olduğumuz laboratuara kurye ile gönderilmektedir. Yapılması gereken testler;
 • Hemogram
 • Biokimya özellikle açlık kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer enzimleri
 • İdrar tahlili
 • Hepatit B ve C, HIV serolojisi
 • VDRL
 • TSH, FT3, FT4 tiroid fonksiyon testi
 • TORCH grubu enfeksiyon markerları
 • Diğer testler hekimin önerisi doğrultusunda yapılabilir.
Sağlıklı bir gebelik sürecini beraber yaşamak için randevu alınız.

Randevu Talebi

Şeker Yükleme Testi

Gebeliğin 24 - 28. Haftasında yapılmaktadır

Şeker yükleme testi özellikle risk faktörü olan hastalarda ilk üç aylık süreçte de yapılabilmektedir. Gebelik sürecinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeniyle vücuda alınan şeker oranı yüksek gıda sonrası insülin salgısında değişmeler olmakta ve gebeliğe özgü sadece gebelik süresince olan şeker hastalığı olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmak için uygulanır. Kliniğimizde özel hazır solüsyonlar kullanılmakta olup, içimi son derece rahattır. 50 gr yükleme testinde özel içeceğimiz içildikten 1 saat sonra kan şekeri değerlendirmesi için kan örneği alınmakta ve anlaşmalı laboratuvara gönderilmektedir. Test aynı gün sonuçlanmakta ve öncesinde 50 gr yükleme için aç olmanıza gerek yoktur.

Sağlıklı bir gebelik sürecini beraber yaşamak için randevu alınız.

Randevu Talebi